GEBRUIKSAANWIJZING – GEAVANCEERD EN DRAADLOOS


Mogelijk om AAN en UIT te zetten via schakelaar op het apparaat.

 

OPSTARTEN GEAVANCEERDE EN DRAADLOZE EENHEDEN
Bij de eerste keer opstarten van de ADVANCED en WIRELESS modelproducten, door de on-board schakelaar op “I” te zetten, duurt het 40 tot 60 seconden voordat de unit de kanteldemper opent en start dan autonoom in de automatische AUTO-modus, namelijk met “Warmteterugwinningsbedrijf”, wat betekent dat de machines, met geopende klep, cyclisch 70sec in extractie en 70sec in toevoer werken op gemiddelde snelheid en het hygrostaatinstelpunt op 60%.

Bij de volgende keer opstarten zal de unit starten in de bedrijfsmodus die voor het uitschakelen was ingesteld.

Het product heeft drie hoofdmodi en zes andere modi die met sneltoetsen kunnen worden geselecteerd.
De drie belangrijkste modi die kunnen worden geselecteerd via de MODE-knop:

– AUTOMATISCHE modus
– SURVEILLANCE-modus
– Handmatige modus

De zes extra modi die kunnen worden geselecteerd via sneltoetsen:

– NACHT-modus
– Boost-modus
– MASTER-SLAVE AIR FLOW-modus
– SLAVE-MASTER AIR FLOW-modus – EXTRACTIE-modus
– INTAKE-modus

WAARSCHUWING: de afstandsbediening gaat in de stand-bymodus na 60 seconden inactief te zijn geweest wanneer het pictogram met de sleutel op het scherm verschijnt. Om te ontgrendelen drukt u op de knop (S) aan de bovenzijde van de afstandsbediening.
WAARSCHUWING: Als de unit is aangesloten op andere units in hetzelfde systeem, ontvangt alleen de MASTER-unit opdrachten die worden doorgestuurd naar alle andere SLAVE-units die in volgorde zijn aangesloten.

AUDIO-VISUELE SIGNALEN
– Ontvangst van opdracht: wanneer het apparaat de opdracht correct ontvangt, maakt een “BIP” -geluid en zal de LED wit knipperen.
– Bewakingsmodus: wanneer het product in de bewakingsmodus staat, knippert de rode LED elke 60sec.
– Vochtigheidsalarm: wanneer het apparaat in vochtigheidsalarm komt, zal de rode LED vast oplichten.
– Filteralarm: wanneer het apparaat in filteralarm gaat, knippert de rode LED elke seconde.
* Als u een extern paneel heeft, worden vochtigheidsalarm en CO2-alarm (alleen voor CO2-versie) alleen weergegeven op het display van het externe paneel.
WAARSCHUWING: Wanneer u het apparaat voor de eerste keer aanzet en vanuit stand-by gaat of van UIT naar AAN schakelt, duurt het 40 seconden voordat de kantelbare voorklep wordt geopend.
OPMERKING: De betekenis van “warmteterugwinning” komt overeen met de standaardwerking van het product, d.w.z. 70 seconden bij extractie en 70 seconden bij inlaat, waarbij de cyclus wordt omgekeerd met open kantelbare voorklep.

 

AUTOMATISCHE MODUS
Om in deze modus te komen, drukt u herhaaldelijk op de knop MODE (M) om onderstaande afbeelding op het scherm te zien.
Als u op de MODE-knop drukt, verandert de modus in de volgorde (AUTO, SURVEILLANCE, MANUAL, AUTO, SURVEILLANCE…).
In deze modus is de VOCHTIGHEID-knop (H) actief om de gewenste drempel te selecteren.

In deze modus zijn zowel vochtigheids- als schemersensoren actief, de units draaien vanzelf zonder dat er commando’s hoeven te worden gegeven.

Hierna wordt uitgelegd hoe de units werken in verschillende situaties met gerelateerde bedrijfsmodus:
Overdag werken de units bij standaard luchtvochtigheid (of CO2*) omstandigheden op gemiddelde snelheid en met warmteterugwinning.
Bij standaard luchtvochtigheid (of CO2*)-omstandigheden ’s nachts draaien de units op de minimale snelheid en met warmteterugwinning.
Bij vocht (of CO2*) alarm gedurende de dag draaien de units in afzuiging op gemiddelde snelheid.
Bij vocht (of CO2*) alarm gedurende de nacht draaien de units in afzuiging op nachtsnelheid.
De units krijgen een vochtigheidsalarm wanneer de MASTER-unit in de kamer een vochtigheidsgraad detecteert die hoger is dan de ingestelde drempel tussen de drie beschikbare waarden (40%, 60%, 75%).

* De CO2-waarde wordt alleen gedetecteerd als u een bedieningspaneel heeft met een geïntegreerde CO2-sensor.

Advies voor gebruik:
Aanbevolen modus tijdens standaard gebruik van het product; zodra de vochtigheidsgraad is ingesteld, zal het systeem vanzelf werken zonder dat er verdere actie nodig is.

 

BEWAKINGSMODUS
Om in deze modus te komen, drukt u herhaaldelijk op de knop MODE (M) om onderstaande afbeelding op het scherm te zien.
Als u op de MODE-knop drukt, verandert de modus in de volgorde (AUTO, SURVEILLANCE, MANUAL, AUTO, SURVEILLANCE…).
In deze modus is de VOCHTIGHEID-knop (H) actief om de gewenste drempel te selecteren.

In deze modus zijn zowel vochtigheids- als schemersensoren actief, de units zullen normaal in stand-by staan ​​met het frontpaneel gesloten, zodat wanneer de vochtigheidsgraad in de kamer de ingestelde drempel overschrijdt, de units in afzuiging gaan werken.

Hierna wordt uitgelegd hoe de units werken in verschillende situaties met gerelateerde bedrijfsmodus:
In standaard vochtigheids- (of CO2*)-omstandigheden staan ​​de units in stand-by met het frontpaneel gesloten en de sensoren actief.
In geval van vochtigheid (of CO2*) alarmcondities gedurende de dag draaien de units in afzuiging op gemiddelde snelheid.
Bij vocht (of CO2*) alarmcondities gedurende de nacht draaien de units in afzuiging op nachtsnelheid.
De units krijgen een vochtigheidsalarm wanneer de MASTER-unit in de kamer een vochtigheidsgraad detecteert die hoger is dan de ingestelde drempel tussen de drie beschikbare waarden (40%, 60%, 75%).
* De CO2-waarde wordt alleen gedetecteerd als u een bedieningspaneel heeft met een geïntegreerde CO2-sensor.

Advies voor gebruik:
Aanbevolen modus wanneer warmteterugwinning niet nodig is, maar essentieel is voor een goede ventilatie in de kamer vanwege vochtigheid (of CO2).
Typisch gebruik in vakantiehuizen omdat warmteterugwinning niet nodig is en alleen een goede ventilatie essentieel is om luchtstagnatie in het pand te voorkomen.

 

HANDMATIGE MODUS
Om in deze modus te komen, drukt u herhaaldelijk op de knop MODE (M) om onderstaande afbeelding op het scherm te zien.
Als u op de MODE-knop drukt, verandert de modus in de volgorde (AUTO, SURVEILLANCE, MANUAL, AUTO, SURVEILLANCE…).
In deze modus is de PROPELLER-knop (V) actief om de gewenste snelheid te selecteren.

In deze modus zijn de sensoren uitgeschakeld en werken de units met warmteterugwinning.
De eindgebruiker kan de gewenste snelheid selecteren om de units te laten draaien en deze toestand blijft bestaan ​​totdat een ander commando wordt ingevoerd.

Advies voor gebruik:
Aanbevolen modus wanneer warmteterugwinning vereist is onafhankelijk van vochtigheidsniveaus of wanneer nodig om een ​​vaste snelheid in te stellen voor alle producten.

 

NACHTSTAND
Om in deze modus te komen, drukt u op de knop NACHT (N) om onderstaande afbeelding op het scherm te zien.

In deze modus draaien alle units op nachtsnelheid met warmteterugwinning totdat een ander commando wordt ingevoerd.

Advies voor gebruik:
Aanbevolen modus wanneer de externe omgeving erg stil is en zelfs de minimale snelheid van het apparaat wordt waargenomen.

 

BOOST-MODUS

Om in deze modus te komen, drukt u herhaaldelijk op de knop TIMER (B) om onderstaande afbeelding op het display te zien.

Door in een van de modi op deze knop te drukken, zullen alle producten gedurende 20 minuten op maximale snelheid in extractie draaien, aan het einde van de cyclus hervatten ze de vorige ingestelde modus.

Advies voor gebruik:
Aanbevolen modus om snel ongezonde lucht of sterke geuren af ​​te zuigen zonder dat u de units daarna opnieuw hoeft in te stellen.

 

MASTER-SLAVE LUCHTSTROOMMODUS

Om in deze modus te komen, drukt u herhaaldelijk op de knop FLOW (F) om de onderstaande afbeelding op het scherm te zien.
Als u op de FLOW-knop drukt, verandert de modus in de volgorde MASTER-SLAVE AIR FLOW, SLAVE-MASTER AIR FLOW, EXTRACTION, INTAKE, MASTER-SLAVE AIR LUCHTSTROOM…).
In deze modus is de PROPELLER-knop (V) actief om de gewenste snelheid te selecteren.

In deze modus genereren de units een continue luchtstroom gaande van MASTER of SLAVE HETZELFDE ALS MASTER-units naar SLAVE TEGENOVER NAAR MASTER, met uitzondering van warmteterugwinning.

Advies voor gebruik:
Aanbevolen modus om geuren in een kamer, zoals in de keuken, te isoleren en een continue luchtstroom ernaartoe te genereren.
Dit is ook geschikt voor gebruik als vrije koeling in het zomerseizoen, sterker nog, wanneer de buitentemperatuur lager is dan de binnentemperatuur, is er geen noodzaak om warmte terug te winnen maar om verse lucht in het huis te blazen.
Door op de specifieke functieknop te drukken, zullen alle units constant in de gewenste richting draaien met de mogelijkheid om de snelheid naar wens te wijzigen.

 

SLAVE-MASTER LUCHTSTROOM MODUS

Om in deze modus te komen, drukt u herhaaldelijk op de knop FLOW (F) om de onderstaande afbeelding op het scherm te zien.
Als u op de FLOW-knop drukt, verandert de modus in de volgorde MASTER-SLAVE AIR FLOW, SLAVE-MASTER AIR FLOW, EXTRACTION, INTAKE, MASTER-SLAVE AIR LUCHTSTROOM…).
In deze modus is de PROPELLER-knop (V) actief om de gewenste snelheid te selecteren.

In deze modus genereren de units een continue luchtstroom van SLAVE TEGENOVER NAAR MASTER naar MASTER of SLAVE HETZELFDE ALS MASTER-units, exclusief warmteterugwinning.

Advies voor gebruik:
Aanbevolen modus om geuren in een kamer, zoals in de keuken, te isoleren en een continue luchtstroom ernaartoe te genereren.
Dit is ook geschikt voor gebruik als vrije koeling in het zomerseizoen, sterker nog, wanneer de buitentemperatuur lager is dan de binnentemperatuur, is er geen noodzaak om warmte terug te winnen maar om verse lucht in het huis te blazen.
Door op de specifieke functieknop te drukken, zullen alle units constant in de gewenste richting draaien met de mogelijkheid om de snelheid naar wens te wijzigen.

 

EXTRACTIEMODUS

Om in deze modus te komen, drukt u herhaaldelijk op de knop FLOW (F) om de onderstaande afbeelding op het scherm te zien.
Als u op de FLOW-knop drukt, verandert de modus in de volgorde MASTER-SLAVE AIR FLOW, SLAVE-MASTER AIR FLOW, EXTRACTION, INTAKE, MASTER-SLAVE AIR LUCHTSTROOM…).
In deze modus is de PROPELLER-knop (V) actief om de gewenste snelheid te selecteren.

Door op de specifieke functieknop te drukken, zullen alle units constant in afzuiging werken met de mogelijkheid om de snelheid naar wens te wijzigen.

Advies voor gebruik:
Aanbevolen modus om veel muffe lucht af te voeren, in het nadeel van de warmteterugwinning, wanneer ruimtes erg druk zijn zoals tijdens feesten.

 

INLAATMODUS

Om in deze modus te komen, drukt u herhaaldelijk op de knop FLOW (F) om de onderstaande afbeelding op het scherm te zien.
Als u op de FLOW-knop drukt, verandert de modus in de volgorde MASTER-SLAVE AIR FLOW, SLAVE-MASTER AIR FLOW, EXTRACTION, INTAKE, MASTER-SLAVE AIR LUCHTSTROOM…).
In deze modus is de PROPLER-knop (V) actief om de gewenste snelheid te selecteren.

Door op de specifieke functieknop te drukken, draaien alle units constant in de inlaat met de mogelijkheid om de snelheid naar wens te wijzigen.

Advies voor gebruik:
Aanbevolen modus om veel muffe lucht af te voeren, in het nadeel van de warmteterugwinning, wanneer ruimtes erg druk zijn zoals tijdens feesten.

ONDERHOUD – WANNEER NODIG 

Elke 3000 werkuren licht de indicator op de MASTER-unit op om te waarschuwen dat er onderhoud aan de producten nodig is.
Alle units blijven werken volgens de vooraf ingestelde functie zonder de mogelijkheid om deze te wijzigen totdat de onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd.
Nadat het onderhoud is uitgevoerd, drukt u op de knop FILTER (R) op de afstandsbediening om het alarm te resetten.
Het is raadzaam om de filters te vervangen wanneer ze versleten raken, waardoor de juiste luchtfiltratie en hun efficiëntie in gevaar komen, of in ieder geval binnen 2 jaar.
Neem contact op met uw plaatselijke winkelier/distributeur om een ​​vervanging van de filterset te krijgen.

 

ONDERHOUD – HOE TE UITVOEREN?
Alle onderhoudswerkzaamheden zijn uitsluitend bedoeld voor gekwalificeerd personeel.
Zorg ervoor dat de stoomtoevoer in de kamer is verbroken voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

 

FAQ

Het product start niet

Zorg ervoor dat het product goed is aangesloten op het lichtnet. Zorg ervoor dat de AAN/UIT-schakelaar (I/O) in de AAN-stand (I) staat.

Het product start correct maar krijgt geen signaal van de afstandsbediening

Zorg ervoor dat de afstandsbediening inclusief batterij is. Zorg ervoor dat de batterij in de afstandsbediening is opgeladen. De opdrachten worden alleen ontvangen door de MASTER-eenheid van het systeem, zorg ervoor dat u de opdrachten naar de juiste eenheid stuurt. Zorg ervoor dat de dipswitches correct zijn ingesteld (MASTER).

Het product start correct, krijgt signalen van de afstandsbediening maar de waaier draait niet

Moet 40 seconden wachten voordat de automatische sluiter begint te openen Zorg ervoor dat het product niet in de bewakingsmodus staat Zorg ervoor dat de propeller niet wordt belemmerd.

Het product krijgt geen signaal van de afstandsbediening en de rode led knippert

Voer onderhoud en filterreset uit zoals aangegeven in de handleiding. Zorg ervoor dat de afstandsbediening inclusief batterij is. Zorg ervoor dat de batterij in de afstandsbediening is opgeladen.

Het product werkt alleen in extractie en de rode led is AAN

Verhoog de drempel van de hygrostaat met de H-toets.

Geen communicatie tussen MASTER- en SLAVE-units

Zorg voor de juiste aansluiting tussen de units Zorg ervoor dat de dipswitches correct zijn ingesteld

WhatsApp gesprek
1
Stel een vraag via WhatsApp
Heb je een vraag?
Stel hem hier en we reageren direct!