Vochtproblemen in huis

 In Vocht in huis

Nederland en water. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Natuurlijk is er de beroemde kust, maar daarachter schuilt een landschap van sloten, vaarten, kanalen, plassen, meren en rivieren. Onze molens, gemalen, polders en dijken zijn wereldberoemd.

Bijna één derde van ons land ligt onder de zeespiegel. Als Nederland zich niet beschermt tegen het water dan zou half Nederland onder water staan. De grote waterbouwkundige projecten van de laatste eeuwen, met als hoogtepunt de Deltawerken, zijn voorbeelden van overwinning op de zee. Hoe we omgaan met het water en ervan genieten ziet en beleeft u op meerdere plaatsen.

Dit heeft helaas ook een keerzijde. Meer als de helft van de Nederlandse huishoudens kampt in meer of mindere mate met een vochtprobleem. Vaak goed zichtbaar en een bron van ergernis en ellende. Dikwijls ook niet duidelijk zichtbaar maar wel de oorzaak van allerlei problemen.

Vaak wordt een vochtprobleem pas ontdekt als het zich zichtbaar openbaart. Door middel van vochtplekken, schimmel of condens, loslatend schilder- en stucwerk. Eigenlijk bent u dan al te laat. Schimmel is slecht voor uw gezondheid en vocht tast materialen aan waardoor de waarde van uw woning daalt.

 

Hoe herkent u een vochtprobleem? Wat kunnen de oorzaken zijn? En nog veel belangrijker. Hoe komt u er van af?

 

Herkenning van een vochtprobleem

De eerste symptomen van teveel vocht in huis zijn beslagen ramen, loslatend behang, schimmels in hoeken en achter kasten, een rottende vloerbedekking en een muffe geur.

Een hoge luchtvochtigheid in huis herkent u vaak aan een koude gevoelstemperatuur in huis die lager aanvoelt dan de thermostaat aangeeft. Of een gevoel van tocht en koude luchtstroom door de woning. Klachten als verkoudheid die maar niet over lijken te gaan kunnen ook wijzen op een te hoge luchtvochtigheid. Wanneer sprake is van een houten vloerconstructie kunt u te maken krijgen met houtrot, klemmende deuren en kromtrekkend laminaat.

 

Oorzaken van vocht in huis

Er zijn verschillende oorzaken van vocht in huis:

 

 1. Grondwater

Grondwater is regen- of rivierwater, dat door de aardbodem naar grote diepte is gesijpeld. Het grondwaterpeil (NAP) is niet overal in Nederland hetzelfde. Op sommige plaatsen staat het water altijd hoog, op andere plaatsen alleen na regenval. Bij een te hoge grondwaterstand kan in en rond uw woning vocht- of wateroverlast ontstaan. De volgende zaken kunnen hierbij van invloed zijn:

 • De aanwezigheid van naastgelegen wateren of sloten bij uw woning;
 • Grondsoort in uw omgeving: de waterdoorlatende eigenschap verschilt per grondsoort. Zand laat bijvoorbeeld makkelijker water door dan kleigrond;
 • Bouwwerkzaamheden in de buurt: deze kunnen de balans in de grond veranderen.

 

 1. Leefvocht

Leefvocht is waterdamp die ontstaat door wat mensen allemaal in huis doen, zoals koken, douchen en de was drogen. Wanneer er geen goede ventilatiemogelijkheden zijn, slaat deze vochtige lucht als condens neer op ramen, kozijnen en muren.

 

 1. Capillaire werking

Bouwmaterialen zoals baksteen, kalk, zandsteen, gips en celbeton zijn poreus. Wanneer de grond onder de woning vochtig is, zuigen deze materialen water als het ware als een spons op. Dit vocht trekt omhoog vanuit de fundering, de kruipruimte of de kelder en trekt de woning in.

 

 1. Condensatie in de spouw

Regenwater kan door uw muur in de spouw terechtkomen. In de spouwmuur is sprake van een warme binnengevel en een koude buitengevel. Door het verschil in temperatuur tussen deze muren ontstaat een condensatieproces in uw spouwmuur. Dat wil zeggen dat druppels ontstaan die weer neerkomen op de bodem en daar zorgen voor een plas water die een uitweg zoekt.

 

 1. Bouw- en constructiefouten
  Wanneer bij de bouw van uw woning een ontwerp- of uitvoeringsfout is gemaakt, heeft optrekkend vocht een kans om uw woning binnen te dringen en schade aan te richten. Hetzelfde geldt wanneer verkeerde bouwmaterialen zijn gebruikt of wanneer ze niet op de juiste manier zijn aangebracht.

 

 1. Scheuren in fundering

Door verschillende oorzaken kunnen scheuren ontstaan in de fundering van uw woning, uw vloeren en zelfs gevels. Door deze scheuren krijgt vocht de kans binnen te dringen in uw woning. Oorzaken hiervan kunnen zijn: verandering in grondwaterstand, grondophoging, trillingen en geologische omstandigheden.

 

 1. Lekkage
  Naast scheuren in fundering, vloer, metsel of- voegwerk kan ook sprake zijn van een lekkage in één van de leidingen van uw woning. Een lekkende regenpijp of dakgoot.

Gratis vochtinspectie

 • Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 64 MB.
  [ult_sticky_section stick_behaviour=”stick_permanent” sticky_position=”bottom” sticky_position_lr=”right” sticky_gutter=”20″][/ult_sticky_section]
  Recent Posts
  WhatsApp gesprek
  1
  Stel een vraag via WhatsApp
  Heb je een vraag?
  Stel hem hier en we reageren direct!