Optrekkend vocht in uw binnenmuur: hoe ontstaat het?

 In Optrekkend vocht

In ieder huis, nieuw of oud, komt optrekkend vocht voor. Dit wordt veroorzaakt doordat de buitenmuur, als het regent, vocht opneemt dat (capillair) optrekt. De buitenschil van uw woning wordt dus regelmatig nat. Dit is geen probleem omdat hiermee in de bouwkundige constructie rekening is gehouden. Wat wel erg belangrijk is, is dat het binnenblad (de binnenste muur van uw spouwmuur) en het isolatiemateriaal wel droog moeten blijven.

Ondanks een goede bouwkundige constructie kan optrekkend vocht in de binnenmuur ontstaan. Dit kan wel degelijk tot problemen leiden. De meest voorkomende hoofdoorzaken hiervan zijn:

  1. Contact van de binnenmuur met de buitenmuur
  2. Condensatie van leefvocht
  3. Een combinatie van beide

In de meeste gevallen is het een combinatie van deze beide oorzaken.

Oorzaak 1: Contact van de binnenmuur met de buitenmuur

Cement of puin in de spouw
Cement of puin blijft na oplevering van de woning vaak achter in de spouw. Dit kan grote vochtproblemen veroorzaken. Hierdoor kunnen het binnen- en buitenblad van de spouwmuur met elkaar in contact komen te staan. Daardoor ontstaat een koudebrug. Dit is de oorzaak waardoor er vocht in de binnenmuur terechtkomt.

Isolatiemateriaal niet goed aangebracht
Het isolatiemateriaal in uw spouwmuur mag niet in contact staan met het buitenblad van de spouwmuur. Als dit wel het geval is, neemt het isolatiemateriaal vocht op van de natte buitenmuur. Het isolatiemateriaal zuigt zich vol met vocht waardoor er problemen ontstaan op en in de binnenmuur.

Buitenmuur staat op binnenvloer
In de bouwnormen die nu gelden, is bepaald dat er geen contact mag zijn tussen de vloer en de buitenmuur. In het verleden zijn er echter woningen en flatgebouwen gebouwd waarbij met deze belangrijke factor geen rekening is gehouden. In die bouwconstructies kan het vocht dus in zowel de buiten- als de binnenmuur optrekken.

Zand in de spouw
Bij huizen die in de buurt van het strand staan, kan het zelf zo zijn dat er zand in de spouw terechtkomt door de kleine ventilatieopeningen in de muur. Wanneer dit jaren achtereen plaatsvindt, kan er een zandophoping in de spouw terecht komen. Daardoor maakt het (natte) buitenblad via het zand in de spouw contact met het binnenblad.

Oorzaak 2: Condensatie van leefvocht

Ook de relatieve luchtvochtigheid in huis kan een probleem in de binnenmuur veroorzaken.

Condens in de spouw
In uw huis kan de relatieve luchtvochtigheid hoog zijn. Dit kan door meerdere oorzaken ontstaan. In de zomermaanden kan de volgende situatie ontstaan:
Als gevolg van de hoge relatieve luchtvochtigheid in huis is de lucht in de spouw ook vochtig. In de zomer staat de zon op uw buitenmuur, die daardoor warm en droog is. De binnenmuur is daardoor dus de vochtigste plek, waardoor het aanwezige vocht op de binnenmuur condenseert. Het gevolg kan zelfs zijn dat er door deze condensatie een laagje water onder in de spouw komt te staan.

Vocht op en in de binnenmuur als gevolg van na-isolatie:
Bij na-isolatie wordt de spouw helemaal gevuld met isolatiemateriaal. In 15 tot 20% van de huizen die na-geïsoleerd worden, ontstaan na verloop van tijd vochtproblemen. In deze gevallen komt het probleem vaak van binnenuit. Doordat het huis te dicht wordt gemaakt, ontstaat het effect van een ouderwets regenpak: je zweet enorm en het vocht kan niet weg. Dit effect komt veel voor bij na-geïsoleerde huizen omdat er te weinig ventilatiemogelijkheden zijn gecreëerd. Het is ook mogelijk dat deze te weinig worden gebruikt. Het gevolg hiervan is dat de relatieve luchtvochtigheid in huis oploopt. Dit vocht wil naar buiten en wordt door de binnenmuur en vervolgens door het isolatiemateriaal opgenomen. Uw huis voelt dan aan als een natte jas.

Oorzaak 3: De combinatie

Wanneer de initiële oorzaak bijvoorbeeld een stuk puin in de spouw is, ontstaat er op één van de muren een vochtprobleem. Het gevolg hiervan kan zijn dat de relatieve luchtvochtigheid in huis stijgt. Dit geeft een onaangenaam gevoel. Een natuurlijke reactie daarop is dat mensen de ramen en ventilatieopeningen dicht doen en de verwarming een standje hoger zetten. Hierdoor kan het leefvocht minder goed weg en zal een groot deel van het aanwezige leefvocht naar de initiële (koude) natte plek op de binnenmuren trekken. Vocht zoekt nu eenmaal altijd de koudste plek op in een huis. Hierdoor wordt dus onbewust zowel van binnen als van buiten vocht aangevoerd.

Hoe komt u van het vochtprobleem af? Wij kunnen dit proces voor u omkeren. De oplossing voor uw vochtprobleem.

Door de installatie van een vochtregulerend systeem zorgt u ervoor dat het vocht in uw muur kan verdampen. Dit systeem bestaat uit een element en een keramische koker. Door middel van de natuurlijke luchtstroom vindt er een verdampingsproces plaats.

Op de onderstaande afbeelding en het toelichtende schema wordt de werking uitgelegd:
Door de opening van het element (1) kan buitenlucht (2) de luchtkamers (3) van het element (4) instromen.
Door de tweede opening (5) ontstaat doorstroming of doortocht. Hierdoor koelt de lucht in de koker af door middel van het verdampingsproces en er ontstaat een koudebrug (6).
Het vocht in de muur (7) en de spouw (8) stroomt naar deze koudste plek, verzamelt zich daar en wordt vervolgens automatisch met de luchtstroom mee naar buiten gezogen en afgevoerd (9).
Bij dit proces verdwijnt ook het vocht in en aan de binnenzijde van de muur (10).

Carebrick Systeem-bovenaanzicht-spouw
Gratis inspectie
Heeft u het vermoeden dat de bovenstaande problemen de oorzaak zijn van de vochtproblemen in uw woning? Aarzel niet en plan een vochtinspectie in. Deze afspraak is geheel vrijblijvend en kosteloos.

Vul het onderstaande formulier in en voor een GRATIS inspectie.
Wij brengen de oorzaak van uw vochtprobleem in kaart en hebben een vakkundige oplossing voor u.

Gratis vochtinspectie

  • Max. bestandsgrootte: 64 MB.
Recent Posts
WhatsApp gesprek
1
Stel een vraag via WhatsApp
Heb je een vraag?
Stel hem hier en we reageren direct!